korkidis 1


Κυρίες και κύριοι, βουλευτές,

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αλλάζει άρδην η συνολική εικόνα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων 40 ετών στη Χώρα μας, καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές μετατρέπονται σε "ασφαλιστική φορολογία". Εκτός από τις σαρωτικές ενοποιήσεις όλων των Ταμείων κύριας ασφάλισης σε ένα υπέρ- ταμείο, προβλέπονται επίσης δραστικές αλλαγές και αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές σε 7 στους 10 ασφαλισμένους, μέσα από τις οποίες θα προκληθούν νέες σοβαρές απώλειες εισοδήματος σε 1 στους 2 ελεύθερους επαγγελματίες, καταστηματάρχες και εμπόρους. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το νέο νομοσχέδιο επιβαρύνει υπέρμετρα τους παράλληλα ασφαλισμένους, χωρίς να προβλέπει κάποιες ωφέλειες, δεν προβλέπεται μεταβατική περίοδος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως συμβαίνει με τον κλάδο αγροτών και επιστημόνων. Δεν περιλαμβάνεται κανένας μηχανισμός ένταξης των οφειλετών, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ούτε η πρόταση μας για "αποποίηση" ασφαλιστικού χρόνου. Ο λογαριασμός, αναμφίβολα είναι βαρύς, ενώ ο συνδυασμός με τις νέες αυξήσεις στη φορολογία επιχειρήσεων, εισοδήματος με τη νέα ασφαλιστική φορολογία θα ξεπερνούν το 52% των εσόδων. Το βέβαιο είναι, ότι τα νέα μέτρα κινούνται προς λάθος κατεύθυνση, αυξάνοντας υπέρμετρα τις εισφορές και μειώνοντας σημαντικά την εισπραξιμότητα. Η νέα ασφαλιστική πρόταση θα έπρεπε να στηρίζεται στις έννοιες της ενιαίας Ευρωπαϊκής αντίληψης που θεωρεί ως μόνη πηγή των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, την επιχείρηση. Δεν πιστεύω ότι το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη μορφή που παρουσιάζεται από τη Κυβέρνηση, αποτελεί μία συνολική απάντηση στα προβλήματα βιωσιμότητας και ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος που αναζητούμε.

Τα βασικότερα προβλήματα των μικρομεσαίων στο ασφαλιστικό σύμφωνα με τη πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ είναι τα ακόλουθα:
• Ο βαθμός ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών αποτελούν τα 2 σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.
• Ως τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα κρίνεται η μη διασύνδεση των καταβληθέντων εισφορών με τα δηλωθέντα εισοδήματα (προτείνεται από τους εμπόρους η σύνδεση των καταβληθέντων εισφορών με τα δηλωθέντα εισοδήματα) και ακολουθεί το υφιστάμενο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
• Η διαπίστωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων (εμπόριο μηχανοκίνητων, χονδρικό εμπόριο, λιανικό εμπόριο κ.α.)
• Οι ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις (ΟΕ και ΕΕ) αξιολογούν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών ως πολύ σημαντικότερο πρόβλημα σε σύγκριση με τις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ).
• Ενώ το υφιστάμενο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών αποτελεί ζήτημα ίδιας σπουδαιότητας για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
•Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις κρίνουν τα τέσσερα προαναφερθέντα προβλήματα περισσότερα σημαντικά.
• Οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 9 απασχολουμένους αξιολογούν τα προβλήματα με μικρότερο βαθμό.
•Οι αυτοαπασχολούμενοι επίσης αξιολογούν έστω και οριακά περισσότερα σημαντικά τα προαναφερθέντα προβλήματα του ασφαλιστικού.
• Η ανταποδοτικότητα εισφορών – παροχών για το σύνολο των επιχειρήσεων κρίνεται το ίδιο σημαντικό ζήτημα.
•Οι νέοι επιχειρηματίες με έως και 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησης αξιολογούν ότι ο βαθμός ανταποδοτικότητας εισφορών - παροχών, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και η μη διασύνδεση των καταβληθέντων εισφορών με τα δηλωμένα εισοδήματα είναι προβλήματα λιγότερο σημαντικά σε σύγκριση με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες.
• Η σπουδαιότητα του υφιστάμενου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ως πρόβλημα δεν διαφοροποιείται μεταξύ των κατηγοριών των επιχειρήσεων ανάλογα με τα έτη λειτουργίας τους.
• 7 στους 10 επιχειρηματίες προτρέπουν την ΕΣΕΕ να δώσει προτεραιότητα στο θέμα της ανταποδοτικότητας των εισφορών – παροχών και 1 στους 2 στη διασύνδεση των καταβληθέντων εισφορών με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
• Η προστασία της εντός της κρίσης χρεωμένης επιχείρησης και των νεοεισερχόμενων στον κλάδο των επιτηδευματιών αποτελούν επίσης βασικά ζητήματα που κρίνονται ως προτεραιότητες από τους επιχειρηματίες.

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να επαναλάβω επιγραμματικά τις 10 θέσεις/ προτάσεις της ΕΣΕΕ για το Ασφαλιστικό:
1. Θεσμοθέτηση της πρότασης για τη «κεφαλαιοποίηση» και αφαίρεση των οφειλών από τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης ως "αποποίηση" ασφαλιστικού χρόνου.
2. Η αναλογικότητα των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα να υπολογίζεται στο «μετά φόρον εισόδημα».
3. Να μη συνδέονται οι ασφαλιστικές εισφορές με λογιστικές διαφορές που μπορεί να προκύπτουν μετά από φορολογικούς ελέγχους.
4. Να αναθεωρηθεί ο αυθαίρετος δεκαπλασιασμός για τον καθορισμό ανώτατου πλαφόν και να εξεταστεί μια νέα κλίμακα με πολλαπλασιαστές από 1 έως 9.
5. Να επανεκτιμηθεί το ποσοστό 6,95% για τις εισφορές περίθαλψης.
6. Να καταργηθούν όλες οι έκτακτες εισφορές και τα 15 ευρώ (υπέρ ΕΛΑ-ΕΛΕ/ΕΛΕΕ) ως βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, που δεν χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο σκοπό.
7. Να επεκταθεί το εργόσημο και σε άλλες εργασίες πέρα των αγροτικών δραστηριοτήτων.
8. Να υπολογιστεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των νέων συνταξιούχων και να αναλυθεί το ποσοστό αναπλήρωσης.
9. Να υπάρξει ποσοτικοποίηση και να μην υπάρξουν εξαιρέσεις επαγγελματικών κλάδων και ομάδων στο νέο ασφαλιστικό.
10.Να κωδικοποιηθεί απλά και κατανοητά η ασφαλιστική νομοθεσία.

Κυρίες και κύριοι, βουλευτές η ΕΣΕΕ:

− λέει «ΝΑΙ» στην αναλογική καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών με τη διαμόρφωση νέων ασφαλιστικών κλάσεων, αλλά «ΟΧΙ» στην υπερβολή της ασφαλιστικής φορολογίας.
− λέει «ΝΑΙ» στο «νοικοκύρεμα» των συντάξεων, αλλά «ΟΧΙ» στις «συντάξεις- επιδόματα».
− Λέει «ΝΑΙ» σε μια Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση που θα εξορθολογίζει το υπάρχον σύστημα, αλλά «ΟΧΙ» σε μια Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση που θα κατεδαφίζει κοινωνικά δικαιώματα.
Εκφράζοντας την αγωνία χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών σας ζητώ να μην αφήσετε να χαθεί άλλη μια ευκαιρία μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος στη Χώρα μας. Σας παρακαλώ να σκύψετε όλοι μαζί πάνω από κάθε άρθρο και κάθε διάταξη του σχεδίου νόμου και να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψετε νέα καταστροφικά λάθη στον νέο Ασφαλιστικό Νόμο.
Οφείλετε να αφουγκράζεστε τις ανάγκες της κοινωνίας και τις επιταγές της εποχής. Η διάγνωση των αναγκών και η διευθέτηση χρόνιων προβλημάτων, θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για την εγκαθίδρυση ενός στέρεου, βιώσιμου και κοινωνικά αποδεκτού ασφαλιστικού συστήματος. Βασική προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση του υπάρχοντος προβληματικού ασφαλιστικού πεδίου είναι η εποικοδομητική κατάθεση συγκεκριμένων ουσιαστικών προτάσεων, έστω και την ύστατη στιγμή.
Στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ εσάς των νομοθετούντων και εμάς των θεσμοθετημένων κοινωνικών εταίρων, εδράζεται η επίτευξη, του ευκταίου από όλες τις πλευρές, αποτελέσματος. Ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή η πολιτική να θυσιαστεί για τη κοινωνία και την οικονομία και όχι ως συνήθως το αντίθετο.
Η ανησυχία μας είναι εάν πλέον προλαβαίνετε να κάνετε βελτιωτικές διορθώσεις και το ερώτημα μας είναι εάν θα τις δεχτούν οι δανειστές. Η μόνη ελπίδα μας είναι οι παρεμβάσεις σας έστω και την ύστατη στιγμή, ανεξάρτητα από τη ψήφο σας στο μνημονιακό προαπαιτούμενο των 1,8 δις ευρώ μέτρων από το Ασφαλιστικό. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η αγωνία όλων μας για το αύριο του ασφαλιστικού δεν είναι άλλη από τη δύσκολη κατάσταση σήμερα, που έπρεπε όμως να φροντίσουμε χθες.

Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση!
Βασίλης Κορκίδης

Κύλιση στην Αρχή