vassilis korkidis esee

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου

«Επιμένει η ΕΣΕΕ με βελτιωτικές προτάσεις σε Κυβέρνηση και θεσμούς για «ακατάσχετο» επιχειρηματικό λογαριασμό και «πάγωμα» οφειλών ΟΑΕΕ».

Η ΕΣΕΕ απέστειλε στον Πρωθυπουργό, τα Υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας, τους Αρχηγούς των Κομμάτων και τους θεσμούς, ενόψει και της αυριανής συνάντησης με το ΔΝΤ,  βελτιωτικές προτάσεις  στις ήδη κατατεθειμένες θέσεις, που αφορούν στη θέσπιση  του «ειδικού επιχειρηματικού λογαριασμού» και του «παγώματος» των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ. Το υφιστάμενο αυστηρό  πλαίσιο, αναφορικά με τις κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές στο ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να αποκτήσει ελαστικότερο χαρακτήρα, μέσω της θεσμοθέτησης ενός minimum επιπέδου ρευστότητας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η διασφάλιση της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, μέσω του αναγκαίου «παγώματος» των ληξιπρόθεσμων οφειλών, συνιστά τη μοναδική βιώσιμη προοπτική του ΟΑΕΕ. Ακολουθεί η εξειδίκευση των αρχικώς υποβληθεισών προτάσεων της ΕΣΕΕ, όσον αφορά στα δύο ζωτικής σημασίας ζητήματα του εγχώριου επιχειρείν.

1. Θέσπιση «ειδικού επιχειρηματικού τραπεζικού» λογαριασμού:

Οι προσπάθειες ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων στους οφειλέτες Εφοριών, Ασφαλιστικών Ταμείων και λοιπών φορέων του Δημοσίου, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση στον επιχειρηματικό κόσμο. Βέβαια, η ισχύουσα νομοθεσία (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) παρέχει στη φορολογική διοίκηση το δικαίωμα αιφνιδιαστικών κινήσεων για κατασχέσεις απαιτήσεων σε χέρια τρίτων (μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, εφάπαξ βοηθημάτων, απαιτήσεων από πελάτες κ.α.), καθώς με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται πως διασφαλίζεται σε υψηλότερο βαθμό η είσπραξη των οφειλών.

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία, το κατασχετήριο, κατ’ εντολή του προϊσταμένου της εκάστοτε Δ.Ο.Υ., αποστέλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρεί λογαριασμό/ούς ο οφειλέτης. Η τράπεζα πρέπει να απαντήσει εντός προθεσμίας 8 ημερών, σχετικά με την ταυτοποίηση του οφειλέτη, τον αριθμό των τραπεζικών του λογαριασμών και τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτούς αλλά και σε πιθανόν περαιτέρω ζητούμενες πληροφορίες. Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία του Δημοσίου που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί πως από τη στιγμή που το πιστωτικό ίδρυμα λάβει το ηλεκτρονικό κατασχετήριο δεσμεύεται αυτόματα και μέχρι το πέρας της κατάσχεσης το σύνολο των χρηματικών ποσών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του υπόχρεου, ακόμα και αν πρόκειται για λογαριασμό με περισσότερους συνδικαιούχους. Παράλληλα, δεσμεύονται και οι όποιες καταθέσεις στο λογαριασμό λάβουν χώρα μετά το αρχικό πάγωμά του. Με βάση τα παραπάνω και επειδή στην πράξη η περιγραφείσα διαδικασία δεν ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 - 30 ημερών, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας και συνεπώς τίθεται ουσιαστικό ζήτημα επιβίωσής τους.

Προκειμένου, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να απαλλαγούν από το ασφυκτικό κλίμα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν, επιβάλλεται η θέσπιση και λειτουργία ενός «ειδικού επιχειρηματικού» αλλά ουσιαστικά «τροφοδότη λογαριασμού» των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.   Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως ζητήσει να εφαρμοστεί η επέκταση του μέτρου που ισχύει σήμερα για τους ιδιώτες (ακατάσχετο όριο μέχρι 1.250 ευρώ) και στους ασκούντες εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα, προκειμένου να αποφευχθεί ακόμη ένα καίριο πλήγμα στην ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ενέργειες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός φιλικότερου επιχειρηματικού κλίματος, που δεν τιμωρεί αλλά προωθεί και ενθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  είναι:

2. «Πάγωμα» ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ΟΑΕΕ:

Όσον αφορά στην κατατεθείσα πρόταση της ΕΣΕΕ για «πάγωμα» των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ, αποποίηση ασφαλιστικού χρόνου και υποχρέωση απρόσκοπτης καταβολής των τρεχουσών εισφορών, προκειμένου αφενός να διευκολυνθεί μία σημαντική μερίδα ασφαλισμένων του Ταμείου και αφετέρου να αυξηθεί η εισπραξιμότητα και η ρευστότητά του, επισημαίνονται τα παρακάτω:

-         μην λαμβάνονται μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης,

-         παρέχεται ασφαλιστική ενημερότητα στον οφειλέτη,

-         προβλέπεται πλήρη ασφαλιστική ικανότητα για τον υπόχρεο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, όσον αφορά στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης, με την ευκαιρία της συνάντησης με το ΔΝΤ, δήλωσε:

«...Η ΕΣΕΕ επιμένει στις προτάσεις της, με τα δύο προαπαιτούμενα των μικρομεσαίων, τα οποία εξειδίκευσε και βελτίωσε ακόμα περαιτέρω, ώστε να ξεπεραστούν οι συνήθεις πρώτες αντιρρήσεις των θεσμών. Άλλωστε, θα μας ανησυχούσε περισσότερο το γεγονός εάν οι θεσμοί έδειχναν προθυμία και ευκολία να τις αποδεχτούν χωρίς ενστάσεις και εμπόδια. Τόσο ο «ακατάσχετος» επιχειρηματικός λογαριασμός όσο και το «πάγωμα» των ασφαλιστικών οφειλών, οικονομετρικά δίνουν πολύ περισσότερα εισπρακτικά ισοδύναμα, εάν εφαρμοστούν ακόμα και με περιοριστικές ρήτρες το συντομότερο και ως εκ τούτου πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν αποδεκτά από τους δανειστές, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της 2ης αξιολόγησης...».