υπόδειγμα pos
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Eμπόρων  Αργολίδας ενημερώνει  τα μέλη της ότι από 1η Φεβρουαρίου 2017,τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66του Ν 4446/2016 ( Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή ), συμφώνα με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής,με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο.Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 €. Σας παραθέτουμε υπόδειγμα ανάρτησης περί  αποδοχής καρτών ή μη.

           

                                                     Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο γραμματέας

Μακρής Παναγιώτης                                                        Χρόνης Κωνσταντίνος

Κύλιση στην Αρχή