kokkina daneia 01

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 62Α – επισυνάπτεται στην παρούσα) ο νέος
νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.

Η ΕΣΕΕ συμμετείχε εξαιρετικά ενεργά στον σχετικό κοινωνικό διάλογο με συνεχείς παρουσίες, παραστάσεις
και υποβολή θέσεων και υπομνημάτων. Η τελική μορφή του νόμου έχει και την δική μας σφραγίδα σε
πολλά χρηστικά σημεία και βελτιώθηκε σημαντικά μετά τις παρεμβάσεις της Συνομοσπονδίας σε όλα
τα fora που συζητήθηκε.

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων είναι τα εξής:

Πολλά από τα σημεία που επεσήμανε η ΕΣΕΕ στον κοινωνικό διάλογο έγιναν δεκτά με κυριότερα τα εξής:

 1. Εντάχθηκε στο κείμενο του νόμου η δυνατότητα επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με πτωχευτική
  ικανότητα, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης
  (διακοπή λειτουργίας επιχείρησης), να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση
  συνιστά η δήλωση έναρξης εργασιών προτού υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Η εν λόγω
  εξέλιξη ικανοποιεί ένα κομβικής σημασίας αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς η μη δυνατότητα
  ένταξης των χρεών των επιχειρήσεων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους σε ένα ευνοϊκότερο
  από το υφιστάμενο πλαίσιο, προκαλούσε ανυπέρβλητα προβλήματα με άμεση συνέπεια τη συνεχή
  διόγκωση των οφειλών τους. Παρόλα αυτά, θα πρέπει στην συνέχεια να δοθούν κατατοπιστικές
  διευκρινίσεις, αναφορικά με τη διαδικασία και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης εργασιών και
  τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται.
 2. Ικανοποιήθηκε μερικώς το αίτημά μας για ένταξη στα κριτήρια ενός μηχανισμού αξιολόγησης της
  βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά
  χαρακτηριστικά τους. Εντούτοις δεν αναλύεται επαρκώς η απαιτούμενη διαδικασία που πρέπει να
  ακολουθηθεί, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη λοιποί σημαντικοί για την εικόνα της επιχείρησης
  δείκτες και μεγέθη.
 3. Προκειμένου η συμμετοχή στον εξωδικαστικό μηχανισμό να είναι όσο το δυνατόν μαζικότερη,
  προτείναμε και εντάχθηκαν τελικά σε αυτόν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν έχουν
  πτωχευτική ικανότητα.
 4. Μετά από δικές μας έντονες παραινέσεις, μπορούν τελικά να συμμετάσχουν στον μηχανισμό και
  οι οφειλέτες που έχουν στην ουσία έναν μόνο κύριο πιστωτή. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που
  οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του
  οφειλέτη η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, προωθείται στον εν λόγω
  πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.
 5. Βελτιωτική τέλος προσθήκη στο νόμο εντάχθηκε και μετά την πρότασή μας να διευκολυνθούν
  οι υπερχρεωμένες μικρές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που ακολουθήσει διαδοχή των επιχειρήσεων.

Παρά τα παραπάνω, υπάρχουν ακόμη σωρεία βασικών διατάξεων του νέου νόμου, που θέτουν σε
αμφιβολία την λειτουργικότητά του στην πράξη, όπως συνοπτικά οι παρακάτω αναφερόμενοι:

Παρ’ όλες ωστόσο τις ανεπάρκειες που επισημαίνουμε παραπάνω και δεν νομοθετήθηκαν, έχουμε
ήδη λάβει την διαβεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ότι από κοινού θα εξετάσουμε
την λειτουργικότητα του νέου νόμου και αντίστοιχα θα επανεξεταστούν τα σημεία που θα διαπιστωθεί
ότι εμποδίζουν την λειτουργικότητά του.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Έχουμε πλέον μπροστά μας και στην διάθεσή μας έναν νέο νόμο, που, τηρουμένων των αναλογιών και
των δεδομένων της εποχής, μπορεί να αποτελέσει σωσίβιο για την αγορά, αφού ουσιαστικά θα δώσει
τη δυνατότητα σε βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν συνολικές οφειλές τόσο προς τον ιδιωτικό
τομέα όσο και προς το Δημόσιο.

Ο στόχος μας ήταν ένας και μοναδικός: Να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους πάνω σε νέες βάσεις, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας τόσο
των συναδέλφων μας όσο και των εργαζομένων τους.

Η ΕΣΕΕ θα παρακολουθήσει από κοντά την εφαρμογή του νέου πλαισίου, προσπαθώντας συνεχώς
να κάμψει την αντίσταση και τα τυχόν προσκόμματα που θα θελήσουν να φέρουν οι τράπεζες και
συμβουλεύοντας το Υπουργείο, ώστε στο τέλος αυτής της προσπάθειας να έχουμε στην διάθεσή μας
ένα πλαίσιο χρήσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σαν αυτό που εισήγαγε ο νόμος Κατσέλη.

Για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Η ΕΣΕΕ και οι υπηρεσίες της
βρίσκονται στην διάθεσή σας για την απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.

                           Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Κορκίδης                                                    Γιώργος Καρανίκας

 

Nόμος 4469 - 2017 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ