138785 01

 

Οι τακτικές θερινές εκπτώσεις θα αρχίσουν την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και θα λήξουν την
Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με το νόμο,τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά
την πρώτη Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 με προτεινόμενο ωράριο από 11.00π.μ. έως 16.00μ.μ.
Κατά την διενέργεια των εκπτώσεων, θα πρέπει να αναγράφεται η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή
των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση.                                                                                                          

        

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                                  

Το Δ/Σ του Εμπορικού Συλλόγου