antapodotiki syntaxi

Διευκρινιστική εγκύκλιος ΕΦΚΑ: 22/5/2017 -

Η προσφάτως δημοσιευθείσα εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ - 22/5/2017)
επιχειρεί να καταστήσει σαφή τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, εκείνων που τερμάτισαν
τον εργασιακό τους βίο από την 13η Μαΐου 2016 και έπειτα (Ν. 4387/2016).

Αναλυτικότερα και με σημείο αναφοράς τις συντάξιμες αποδοχές των Ελεύθερων Επαγγελματιών
(πρώην ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ), η κύρια σύνταξη θα αποτελεί το άθροισμα 2 τμημάτων:
α) της Εθνικής σύνταξης
, η οποία θα χρηματοδοτείται απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
και όχι από τις ασφαλιστικές εισφορές και β) της Ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία θα προκύπτει
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, των ποσοστών αναπλήρωσης και του
γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Α) Εθνική σύνταξη: Ορίζεται στα 384 €/μήνα και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί
τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος
ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Β) Ανταποδοτική σύνταξη: Το προς χορήγηση ποσό θα προκύπτει από τη συνεκτίμηση μίας σειράς
παραμέτρων, όπως:

Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις της εκδοθείσας από τον ΕΦΚΑ εγκυκλίου, εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι
που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης είτε πριν από τις 13/5/2016 είτε από την ημερομηνία
αυτή και μετά, των οποίων η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την προαναφερθείσα ημερομηνία
και εντεύθεν.

Κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος: Ισούται με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό
μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08 €).

Ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος: Ανέρχεται στα 5.860,8 € (έμμισθοι ασφαλισμένοι του
άρθρου 38 του Ν. 4387/2016).

Β.1: Ορισμός Εισοδήματος:

Για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εισόδημα νοείται το ποσό που θα
αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που
πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, συνυπολογιζομένων, με αναγωγή κατά κεφαλήν,
τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των αντίστοιχων ταμείων.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που
θα κατατεθούν από 13/5/2016 έως 31/12/2016, λαμβάνονται υπόψη ο μέσος μηνιαίος μισθός – εισόδημα
που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Από 1/1/2017
και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος.

Παράδειγμα υπολογισμού ετήσιου εισοδήματος: Έστω ότι το έτος 2009 καταβλήθηκε εισφορά
(μόνο υπέρ κλάδου ασφάλισης) στην πρώην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ ποσού 279,81 €.
Το εισόδημα θα προκύπτει ως εξής:

(α): 279,81 € * 12 μήνες = 3.357,72 €

(β): 3.357,72 € : 20% (αναλογία εισφοράς υπέρ κλάδου ασφάλισης) =16.788,6 €

Β.2. Προσαύξηση/αναπροσαρμογή των αποδοχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, με βάση
το γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Όπως και στην περίπτωση των Μισθωτών, οι αποδοχές των Ελεύθερων Επαγγελματιών
αναπροσαρμόζονται μέχρι και το 2020 με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΔτΚ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και από το 2021 και μετά με βάση το Δείκτη μεταβολής
Μισθών (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Παράδειγμα υπολογισμού ετήσιας προσαύξησης αποδοχών με βάση το ΔτΚ: Έστω
ότι καταβλήθηκε εισφορά το έτος 2009 στην 5η πρώην ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ
ποσού 279,81 €. Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2016. Η προσαύξηση
του εισοδήματος με βάση το ΔτΚ θα υπολογιστεί ως εξής:

(α): 279,81 € * 12 μήνες = 3.357,72 €

(β): 3.357,72 € : 20% (αναλογία εισφοράς υπέρ κλάδου ασφάλισης) =16.788,6 €

(γ): 16.788,6 € * 1,05521 (Μέσος Ετήσιος Γενικός ΔτΚ 2009) =17.715,49 €

Β.3: Ετήσια ποσοστά Αναπλήρωσης:

Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του
χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Ποσοστά (%) Αναπλήρωσης, με βάση τα έτη ασφάλισης

Έτη Ασφάλισης

Τελικό (%) Αναπλήρωσης

Έτη Ασφάλισης

Τελικό (%) Αναπλήρωσης

Έτη Ασφάλισης

Τελικό (%) Αναπλήρωσης

0 – 15

11,55%

25,01 - 26

21,71%

36,01 - 37

37,20%

15,01 - 16

12,39%

26,01 - 27

22,74%

37,01 - 38

39,00%

16,01 - 17

13,23%

27,01 - 28

23,95%

38,01 - 39

40,80%

17,01 - 18

14,07%

28,01 - 29

25,16%

39,01 - 40

42,80%

18,01 - 19

14,97%

29,01 - 30

26,37%

40,01 - 41

44,80%

19,01 - 20

15,87%

30,01 - 31

27,79%

41,01 – 42 και περισσότερα

46,80%

20,01 - 21

16,77%

31,01 - 32

29,21%

21,01 - 22

17,73%

32,01 - 33

30,63%

22,01 - 23

18,69%

33,01 - 34

32,22%

23,01 - 24

19,65%

34,01 - 35

33,81%

24,01 - 25

20,68%

35,01 - 36

35,40%

Β.4: Παράδειγμα υπολογισμού τελικού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης παλαιού
ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ.

Έστω ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 40 έτη, ο οποίος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης
το Δεκέμβριο του 2016. Τα βήματα υπολογισμού της Ανταποδοτικής σύνταξης έχουν ως εξής (στοιχεία Πίνακα 2):

 

Πίνακας 2: Υπολογισμός των ετήσιων αναπροσαρμοσμένων με το γενικό ΔτΚ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αποδοχών

 

Συνολικές ετήσιες καταβληθείσες εισφορές (υπέρ κλάδου σύνταξης)

(Α)

Συντάξιμες   αποδοχές

(Β) = (Α) : 20%

Μέσος ετήσιος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔτΚ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

(Γ)

 

Ετήσιες αποδοχές, αναπροσαρμοσμένες με το ΔτΚ

(Δ) = (Β) * (Γ)

 

2002

1.716,0 €

8.580,0 €

1,30263

11.176,6 €

2003

2.268,0 €

11.340,0 €

1,25858

14.272,3 €

2004

2.448,0 €

12.240,0 €

1,22311

14.970,9 €

2005

2.640,0 €

13.200,0 €

1,18175

15.599,1 €

2006

2.796,0 €

13.980,0 €

1,14510

16.008,5 €

2007

2.961,0 €

14.805,0 €

1,11283

16.475,4 €

2008

3.197,9 €

15.989,5 €

1,06798

17.076,5 €

2009

3.357,7 €

16.788,5 €

1,05521

17.715,4 €

2010

3.787,1 €

18.935,5 €

1,00771

19.081,5 €

2011

3.787,1 €

18.935,5 €

1,00000

18.935,5 €

2012

3.787,1 €

18.935,5 €

1,00000

18.935,5 €

2013

4.049,5 €

20.247,5 €

1,00000

20.247,5 €

2014

4.049,5 €

20.247,5 €

1,00000

20.247,5 €

2015

3.357,7 €

16.788,5 €

1,00000

16.788,5 €

2016

3.357,7 €

16.788,5 €

         1,00000

16.788,5 €

Σύνολο

-

-

-

       254.319,1 €

Σύνοψη βασικότερων συμπερασμάτων για τον υπολογισμό της Ανταποδοτικής
σύνταξης των ελεύθερων επαγγελματιών
(πρώην ΟΑΕΕ/ΤΕΒΕ):